การนิเทศติดตามโรงเรียนโดยกลุ่มโรงเรียนสัตบงกช

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนในกลุ่มสัตบงกช

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ