เลือกตั้งประธานนักเรียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนในการเป็นผู้นำนักเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน และเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน ในการที่จะเลือกคนดี มีคุณธรรม และความสามารถมาพัฒนาโรงเรียนต่อไป