การแสดงภาคเหนือ ม.5/5

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

การแสดงภาคเหนือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ในงานนิทรรศน์ฯเตรียมพัฒน์ฯปทุมธานี

ภาพกิจกรรม