ปัจฉิมนิเทศ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ในพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557