ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก พลเอก วิเศษ คงอุทัยสกุล รองสมุหราชองครักษ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาในครั้งนี้

รูปกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ