รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 โดยมีนักเรียนเข้ามาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง