พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีอุปการะคุณในท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี

รูปกิจกรรม