พิธีไหว้ครู 2557

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557