ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม