กิจกรรมค่ายยุวกวี

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายยุวกวี ขึ้นในวันที่ 28-29 มิ.ย. 2557 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียนในด้านการแต่งคำประพันธ์

รูปกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่