You Channel : SchoolMusic

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

You Channel : SchoolMusic

รายการโทรทัศน์ช่อง You Channel ได้จัดกิจกรรมนำดารา นักร้อง นักแสดงของ RS มาสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรของโรงเรียน โดยมีนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

รูปกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่