ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ครับ