การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดการอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ป้องกันการทุจริต) ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเกียรติกงกช โรงเรียนปทุมวิไล

รูปกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ครับ