การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์" ณ สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีครูณัฐพล บัวอุไร เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน (รูปกิจกรรม คลิกที่นี่)