สอบ Pre-PISA

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดสอบ Pre-PISA เพื่อเตรียมความพร้อมและวัดระดับความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)