ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนำนักเรียน ม.2 ทั้งหมด เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ ที่ 4 ส.ค. 2557 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)