สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานห้องสมุด ร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีการแสดงต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)