กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง คุณแม่ดีเด่น องค์กรส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพียง และได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณแม่ ผู้ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราทุกคนมา พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่น ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความประพฤติดีในด้านต่างๆ ใน ณ โอกาสนี้ด้วย (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)