ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย วางแผน และจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อกำหนดกรอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและต้นสังกัด (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)