วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ โดยในปีนี้มีข้อกำหนดให้คุณครูทุกท่านแต่งกายด้วยชุดคาวบอย ซึ่งมีคุณครูให้ความร่วมมือ และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)