อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ในฐานะประธานศูนย์คหกรรม จังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา" ในระหว่างวันที่ 4-5 ก.ย. 2557 โดยมีคุณครูคหกรรมจากทุกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ร่วมการอบรม (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)