[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้ ซึ่งได้แก่ คุณครูนงลักษณ์ ทองสิน และคุณครูประไพทิพย์ อุตตรพงษ์