อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมพัฒนาบุคลาภาพครูและบุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณครูและบุคลากรทุกท่านให้มีบุคลิกภาพในการทำงานที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)