งานทอดผ้าป่าการศึกษา

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หาทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู-อาจารย์เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)