ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอลำลูกกา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครู และมอบเกียรติบัตรกับบุคลากรที่เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา (ภาพกิจกรรมทั้งหม คลิกที่นี่)