แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศูนย์คหกรรม จัดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี กลุ่มที่ 2 ณ โรงเรียนธัญบุรี (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)