ค่ายลูกเสือ ม.3

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และค่ายลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)