ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นให้กับคุณพ่อที่อบรมเลี้ยงดูบุตรจนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ (ภาพกิจกรรมทั้งหมด อัลบัม1 | อัลบัม2)