ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 14 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารงาน และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องครูโรงเรียนเครือ ต.อ.พ. 

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ (อัลบัม1 / อัลบัม2 / อัลบัม3 /อัลบัม4)