ค่าย English Camp

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมค่าย English Camp เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากยิ่่งขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)