อบรมยุวมัคคุเทศก์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

อบรมยุวมัคคุเทศก์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Junior local Guide Training) (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)