สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ภาพทั้งหมด คลิกที่นี่)