กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี ครั้งที่ 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี เตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2558 (อัลบัม1 | อัลบัม2 | อัลบัม3 | อัลบัม4 | อัลบัม5 | อัลบัม6 | อัลบัม7 | อัลบัม8)