วันครู ปี 2558

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันครู ปี 2558

โรงเรียนในกลุ่มปิยมิตร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กทม. และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันครู เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในวันที่ 16 ม.ค. 2558 (รูปกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)