ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ทบทวนความรู้...สู่โอเน็ต

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมและดำเนินการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบวัดผลการเรียนรู้ระดับชาติโอเน็ต ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 2558 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 26-60 ม.ค. 2558 (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)