ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี

ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี พร้อมด้วยกลุ่มนักเรียนตัวแทนโรงเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ณ วัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)