สอบ O-NET 2558

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ O-NET (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)