ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สร้างและพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส่งพรรคหรือทีมขึ้นหาเสียงและประชาสัมพันธ์นโยบายในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่กำลังจะมาถึง