นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

นิทรรศการเตรียมพัฒน์ฯ 58

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมนิทรรศการเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี 58 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานในการเปิดงาน และพร้อมกันนี้ คณะนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้เข้าตรวจเยียม และนิเทศผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งคณะนิเทศ ติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะ และกล่าวชื่นชมการดำเนินงาน และการพัฒนาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด (ภาพกิจกรรม อัลบัม1 | อัลบัม2)