ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันแสดงความยินดีกับครูที่ ย้ายกลับภมิลำเนา ได้แก่ คุณครูใกล้รุ่ง เก่าบริบูรณ์ คุณครูนนทยา เพิ่มยศ คุณครูชุติรัตน์ กาญจนธนชัย คุณครูอัมพร ฝั้นอุด และคุณครู Park Ye Hyun (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)