มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่บบริหารวิชการ จัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการนี้กิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาสกับนักเรียน (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)