อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ซึ่งแผนพัฒนาเดิมกำลังจะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2558 ในการได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)