มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อส่งนักเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือระดับอาชีวศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนครับ 

ภาพกิจกรรม อัลบัม1อัลบัม2อัลบัม3อัลบัม4อัลบัม5อัลบัม6อัลบัม7