รายงานตัวนักเรียน ม.1

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

รับรายงานตัวนักเรียน ม.1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนและยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ด้วยความยินดียิ่ง