รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูรดน้ำอวยพรและขอพร รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ เนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รดน้ำอวยพรและขอพรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและใช้ชีวิตตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไป