ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยงานแผนงานโรงเรียน จัดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม) โดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน กกฐ. นายกสมาคมผู้ปกครองฯ ครูอาจารย์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)