อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการอบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย ให้กับนักเรียนแกนนำของโรงเรียน โดยมีคุณลัดดาวัลย์ ศรศักดา หัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์กับนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ฝ่ายกิจการนักเรียน (ภาพทั้งหมด คลิกที่นี่)

อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย