โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานตำรวจสันติบาล จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยมี ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ กล่าวให้โอวาสนักเรียน และขอบคุณคณะทีมงานของตำรวจสันติบาล จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัดโครงการดีๆ ให้กับเยาวชนของโรงเรียน (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ