กิจกรรมวันสุนทรภู่

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

กิจกรรมวันสุนทรภู่