วิพิธทัศนาครั้งที่ 8

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมวิพิธทัศนาครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

วิพิธทัศนาครั้งที่ 8